امنیت و آرامش واقعی در « آزادی » است

هیچ چیز را با آزادی عوض نکنیم. تنها آزادی است که به انسان آرامی واقعی می‌بخشد. فریب شگردهای حکومت استبدادی جمهوری اسلامی را نخوریم چون این رژیم ضدبشری عامدانه ایرانیان را در چنگ انواع بحران و نیاز گرفتار کرده‌است.

ملت یا ملیت؟

در علوم سیاسی دو واژه #ملت و #ملیت با ویژگیها و شرایط منحصر به فرد خود تعریف شده‌اند. پرسش می‌شود که ما کوردها یا تورکهای ایرانی ملت هستیم یا ملیت؟

پر بیننده‌ترین مطالب

تماشا کنید

مطالب