از سیلی نماینده مجلس شورای اسلامی بر صورت سرباز ایرانی تا چرایی فدرالیسم

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , , ,

از سیلی نماینده مجلس شورای اسلامی بر صورت سرباز ایرانی تا چرایی فدرالیسم

نوع برخورد مرکزگرایان نسبت به حوادث و رخدادهای داخل ایران و اطلس نقض حقوق بشر در ایران ما را به ضرورت فدرالیسم و شکستن مرکزگرایی هدایت می‌کند

لطفا این ویدیو را برای دوستانتان ارسال فرمائید

Leave a Reply