اطلاعیه خبری در باره دیدار هیات های نمایندگی اتحاد برای دموکراسی در ایران و حزب دموکرات کردستان ایران

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
نشست مشترکی بین هیات های نمایندگی اتحاد برای دموکراسی در ایران و حزب دموکرات کردستان ایران جهت دیدار و گفتگو ، در روز جمعه ۲۶ شهریور ، ۱۶ سپتامبر در پاریس برگزار شد. در این نشست اوضاع سیاسی در ایران و منطقه، و رویکرد جدید حزب دموکرات کردستان ایران مورد بحت و گفتگو قرار گرفت.

دراین دیدار طرفین بر ضرورت یگانه کردن کوشش ها در جهت برقراری دموکراسی در ایران ورفع هرگونه تبعیض با اتکا به جنبش های مدنی وحرکات اعتراضی سراسری در ایران تاکید داشتند. همچنین ضرورت گسترش گفتگو و دیالوگ هدفمند میان همه نیروها و جریان های سیاسی ایرانی برای ایجاد توافق برسر نحوه گذار به دموکراسی و استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران مورد تفاهم بود. نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران در این دیدارضمن توضیح علل اتخاذ سیاست جدید، برخصلت تدافعی رویکرد مسلحانه خود پای فشردند وتاکید کردند این رویکرد را تنها به عنوان پشتوانه مبارزات مدنی و غیر خشونت آمیز مردم اتخاذ کرده اند. هیات نمایندگی اتحاد برای دموکراسی در ایران با تاکید بر تجربه های جهانی و براساس شرایط موجود در ایران دیدگاه خود را در مورد ضرورت اتکا به جنبش ها و مبارزات مدنی و خشونت پرهیز برای ایجاد تحول بنیادی سیاسی در ایران و راهبرد گذر به دموکراسی با اتکا به رای و انتخاب ازاد مردم تشریح کرد. در پایان ضرورت تداوم این گفتگوها و گسترش آن به همه نیروهای سیاسی ایرانی در راستای ایحاد دیالوگ ملی برسر چالش های سیاسی موجود، مورد توافق و تاکید حزب دموکرات کردستان ایران و اتحاد برای دموکراسی در ایران قرار گرفت.

اول مهرماه ۱۳۹۵ ، ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶

Leave a Reply