بیکاری به عنوان عاملی موثر در فروپاشی اجتماعی در ایران

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:

در برنامه این هفته ” روبرو” از تلویزیون من و تو(روز جمعه ١٨ دسامبر ساعت ١١ شب تهران / ٢٠:٣٠ اروپای مرکزی ) با بحث : ” بیکاری به عنوان فاکتوری موثر در فروپاشی اجتماعی در ایران” شرکت خواهم کرد.
با سپاس از همراهی‌اتان

Leave a Reply