رفراندوم هویت

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , , , ,

کوردها در یک رفراندوم آنلاین به هویت تاریخی خود ” آری” گفتند
چرایی توهین و تحقیر هویتهای غیر مرکزی در ایران؟
راهکارها و بایدها برای متوقف کردن ماشین تحقیر و توهین در ایران
دوم بهمن امسال را چگونه برگزار کنیم؟
لطفا این ویدیو را برای دوستانتان بفرستید👉

Leave a Reply