یکاری یکی از عوامل فروپاشی اجتماعی در ایران

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:

در قسمت سوم برنامه روبرو با موضوع ” بیکاری به یکی از عوامل فروپاشی اجتماعی در ایران” شرکت کردم.
ویدیوی این میزگرد را در لینک زیر مشاهده فرمائید
– بیکاری به یکی از عوامل فروپاشی اجتماعی در ایران تبدیل شده است در ٣٧ ساڵ گذشته وضعیت اشتغال و کاریابی بهتر نشده و هر ساله به جمعیت بیکار و جویای کار در ایران افزوده میشود. نه‌تنها دولتهای سر کار آمده در این سالها نتوانسته‌اند نرخ بیکاری را کاهش دهند، بلکه اطلاعات مربوط به آن را ” امنیتی” کرده‌اند و آمارهای متفاوتی ارائه میدهند. تاثیرات بیکاری به لحاظ اقتصادی، روانی، اجتماعی و اخلاقی بر جامعه کم نیست. کمترین اثر بیکاری و کم درآمدی والدین ایرانی بازماندن ٣میلیون و ٢٠٠ هزار کودک از رفتن به مدرسه در سال جاری تحصیلی ‌است…

Leave a Reply