آزادی به مثابه نقطه صفر مرزی

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
نقدی کوتاه بر استدلالی از اصلاح طلبان حکومتی یکی از استدلالهای مخملی اصلاح طلبان اینست که ” یک شبه نمی‌شه به آزادی رسید” و این طیف از جمهوری اسلامی این استدلال یا ایده را به طولانی بودن مسیر و مقاصد نسبت می‌دهند و مردم را به صبر فرامی‌خوانند. ظاهرا آزادی چنان پروژه‌ای سنگین و صقیل

Continue Reading

Open Letter to Dear Asma Jahangir

By Kawa Ahangari Category: English Comments: No comment Tags:
Dear Asma Jahangir, it is of great importance to me to give you a little information about myself. My name is Hassan Ebrahimi Vatman. I am from the section of Kurdistan that is under the control of Iran, which is known as Iranian Kurdistan. In 1947, I was born in a small village that is […]

Continue Reading