بر فراز گذشته و کنون ایران

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
آمار مندرج در عکس برای من کورد دردناک است، قطعا بلوچها، اعراب و دیگر ملیتهای ایرانی نیز وضع بهتری ندارند. اگرچه اساسا از ایران ویرانه‌ای بیش نمانده ولی باز سهم ما زاگرس‌نشینان از فلاکت و مصائب دوچندان است. باید کورد بود تا فهمید مقام اول خودکشی در جهان را داشتن یعنی چه. تا بلوچ نباشی نمی‌دانی

Continue Reading

مساله کورد باید حل شود

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
#مساله_کورد باید حل شود! تمامی این ماجراها: از کشتار و تجاوز و خونریزی نقده و مهاباد و سنندج تا لشکرکشی ترکان عثمانی، از اعدامهای فله‌ای#خلخالی‌ها و #جلائی‌پورها تا خیانت #کرکوک و تجاوزات #حشد_شعبی و ملیشیای سپاه قدس در عراق، ازاعدام قاضیها تا فرزاد کمانگر و یارانش، از ترور قاسملو و شرفکندی تا

Continue Reading

چرا نباید عقب نشینی کرد؟

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
دموکراسی تلاشی مستمر و بی‌وقفه می‌طلبد با نگاهی به تاریخ سیاسی تمامی کشورهای توسعه یافته و دمکراتیک امروزی، یک ویژگی در میان دیگر فاکتورها و خصایص گوناگون بومی و جغرافیای سیاسی، مشترک و برجسته است، آنهم پایداری ملت‌ها بر تحقق حقوق برابر انسانی و راهی است که دموکراسی نام دارد. هیچ رژیم استبدادی

Continue Reading