شرمتان باد مرکزگرایان

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
امروز سالروز تاسیس #حزب_دمکرات است، حزبی که اولین #جمهوری #سکولار_دمکرات و #تکثرگرا را در #خاورمیانه آنهم در ایران وامانده و استبدادزده بنیان‌نهاد. حزبی که بیش از هفت دهه برای برپایی یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول جهان شمول در ایران، بیش از پنج هزار شهید تقدیم کرده‌است. حزبی که سه رهبر جهان‌وطن و

Continue Reading

جمهوری اسلامی و چگونگی برخورد با آن در یک #رشتو

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
1- ج.ا یک حکومت #استبدادی_قبیله‌ای است که چهل سال است با انحصار مطلق، هیچ راهی برای هیچ شهروند/گروه/ حزب و سازمانی نگذاشته‌است. اما ثابت شده که سران رژیم در صورت وجود قهر و جبر حاضر به نوشیدن جام زهر هم هستند.2- در سال 2012 در #کنفرانس_پراگ از ضرورت #برخورد_تشکیلاتی با این رژیم گفتم، چنین رژیمی

Continue Reading