«گزینه های مبارزاتی و جایگزین ها»/ گفتگوی شهروندبا کاوه آهنگری، عضو و نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در بلژیک/علی شریفیان

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
سپتامبر 20, 2018 | مقالات, منتخب دبیران |      گمان منطقی و مستدل من این است که اگر تاریخ ایران را مرور کنیم، درمی یابیم که کردستان ایران تقریبا از چندین دهه پیش به این سو به شکلی ویژه تحت ستم مضاعف از جانب حکومت های مختلف بوده است.در چهل سال اخیر – در دوران سیاه حکومت اسلامی و بعد از […]

Continue Reading