تلخ‌تر از قهوه

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
(نقدی بر نوشته‌ دکتر جلال ایجادی در رابطه با فدرالیسم) نظام دمکراتیک بدون باورمندی به ” گفتگو” شکل نخواهد گرفت اگر هم شکل بگیرد دوام نخواهد یافت چه برسد به پیشرفت، تعمیق و نهادین‌کردن آن. برای یک همزیستی پایداراز یک سو نیازمند دمکراسی هستیم که خود برآمد دیالوگ میان مجموعه متنوع

Continue Reading

گذر دوگانه

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
اینکه چڕا ایرانیها و ساکنان ایران به چنین روزی گرفتار شده‌اند- حداقل- بخشی از آن برای من روشن است: از ماست که بر ماست. – چند سال پیش با یکی از مسئولین حزبی به دیدار نماینده آقای میرحسین موسوی در خارج از کشور رفتیم تا در بحبوحه جنبش موسوم به سبز بحثهایی را با هم […]

Continue Reading

با رویش ناگزیر جوانه‌ها چه می‌کنید؟ *

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
به باور من صلح و صلح‌طلبی قبل از هر چیزی نشانه‌ وجود ویژگی انسان‌محوری و انسان‌گرایی است. به زبانی دیگر این ویژگی به درک حرمت و ارزش حق حیات ( برای خود و دیگری) از یک سو و همزیستی با دیگری/دیگران از سویی دیگر بر‌می‌گردد. ما کوردها تاکنون به غیر از هزاران قربانی به دست […]

Continue Reading

  • 1
  • 2