شورای مدیریت گذار، از لندن تا کوردستان

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
کاوه آهنگری  اطلاعیه ”شورای مدیریت گذار” را دیدم. البته اسناد و کل مطالبی را هم که قبلا پخش کرده‌بوند چند روز پیش مطالعه کردم. دوستان پیشکسوتی که در این پروژه حضور دارند، افراد نام آشنایی هستند. خودم هم سالها در پروژه ”اتحاد برای دمکراسی در ایران” در خدمتشان بوده‌ام. در

Continue Reading

نامه‌ای سرگشاده به هموطنان غیرفارس زبانم

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
  همه ایرانی‌ها بلا استثناء قربانی استبداد هستند. در بهترین حالت اگر ما زندانی هستیم، دیگرانی هم هستند که زندانبان هستند. بدین معنی هردو باهم در زندان هستیم.  استبداد و تاثیرات بسیار مخرب آن بر همه ما البته نه به یک میزان، به خوبی نمایان است. به زبانی دیگر همه ما حتی حاکمان مستبد ایرانی […]

Continue Reading

اطلاعیه انحلال جریان سوم

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
  جریان سوم با ایده تلاش و مبارزه برای برپایی یک نظام سکولار دمکرات و فدرال، گذار از دیکتاتوری، فردگرایی و شخص‌پرستی، تکیه بر برنامه‌محوری، پی‌ریزی دمکراسی افقی، بکارگیری نوین‌‌ترین متد مبارزاتی و روش علمی در کار سیاسی به جای ایدئولوژی محوری در ایران، بنیان نهاده شد. به همین دلیل توانست فعالین

Continue Reading

  • 1
  • 2