دموکراسی و محیط زیست، رابطه نظام سیاسی با وضعیت محیط زیست

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
در این برنامه با دکتر منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی – آلمان به رابطه دموکراسی با محیط زیست و بطور کلی ساختار سیاسی و بحران زیست‌ محیطی پرداخته‌ایم. آیا میان کشورهایی که دارای یک نظام سیاسی استبدادی هستند با کشورهایی که دارای نظامی دموکراتیک هستند، در رابطه با محیط زیست تفاوتی وجود دارد؟

Continue Reading

سه‌نه‌دێکی گرینگ/ سندی مهم

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
مذاکرە بە قصد ترور؛ انتشار اسناد نخستین جلسەی وین ناوختJuly 14, 2020 بازخوانی یک سند تاریخی؛ در مذاکرات دکتر قاسملو، مام جلال و حکومت ایران چه گذشت؟ در این نوار قسمت عمده مذاکرات شهید دکتر قاسملوو با دیپلمات تروریستهای جمهوری اسلامی را که در واقع بخشی از جلسه اول است را می‌‌توانید بشنوید

Continue Reading