مناظره د. قاسم شعله سعدی با کاوه آهنگری در رابطه با دموکراسی

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , , ,
دلایل تعبیرات متفاوت ما از دموکراسی برای ایران چیست؟ دین مناظره با مدیریت آقای ‌شهرام همایون و در کانال یک پخش شده‌است

Continue Reading

پرسش و پاسخ در رابطه با فدرالیسم

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , ,
پرسش: آیا #سیستم_فدرال در کشورهای #ایالات_متحده و #آلمان و #بلژیک یکسان است؟ دلیل تفاوت میان سیستمهای فدرال آلمان و بلژیک چیست؟ پاسخ: اگر منظورتان از یکسان، عین هم بودن است، البته که نه. تفاوتهای موجود در نظامهای سیاسی دموکراتیک و حتی کشورهای نامبرده فدرال، به ویژگیهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی

Continue Reading

”حق تعیین سرنوشت در ایرانی دموکراتیک برای واحدهای سازنده ایران”

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , , , , , , , ,
(خطاب به مرکزگرایان مخالف جمهوری اسلامی) ✍️ کاوه آهنگری 🔹جمهوری اسلامی باید برود آن هم در کلیت آن در غیر اینصورت نه تنها برای ایران و ایرانیان، بلکه بخشا برای جهان ناامنی و بویژه برای خاورمیانه نابودی بیشتر به همراه خواهد آورد. به تعبیری دیگر امنیت و صلح در خاورمیانه منوط به نماندن و نبودن […]

Continue Reading