رها شوید از این فهم کج

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , , , ,
اگر یکی از ما غیر فارس زبانها، کج فهمی و بی‌شعوری یکی از مرکزگرایان را متذکر شویم، از طرف برخی می‌شویم فردی قوم‌گرا، جنجالی و پر از هیاهو، اما دریغ از یک ذره جرات و وجدان برای دفاع از حقوق هموطن غیر‌فارس‌زبانش در زیر نوشته پست( با فتحه) آن مرکزگرا. و به ما می‌گویند که […]

Continue Reading