در امتداد شک چیست و چه بردی دارد؟

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , , ,
✍️ کاوه آهنگری آرامش دوست‌دار، فیلسوف ایرانی، در یادداشتی کوتاه تحت عنوان ”شك چیست و چه بردی دارد؟” به نکته بسیار مهمی اشاره‌ می کنند، آنهم اینکه باید نگاه ایرانی به تاریخ ١٤٠٠ سال گذشته دچار تغییر گردد. آقای دوستدار اینگونه شروع می‌کنند: ” هر ایرانی پس از هزار و چهارصد سال

Continue Reading

چرایی فدرالیسم

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , ,
هیچ چیزی به اندازه #قدرت و #تمرکز آن در دست یک ارگان یا فرد، برای سوق دادن جامعه یا جمعی بسوی #نابرابری، #فساد، کاهش #امنیت و در نهایت تباهی فردی و جمعی، توانمند نیست. در واقع #تقسیم_قدرت و نظارت برابرمحور بر آن، مهمترین و مسالمت‌آمیزترین شیوه برای برپایی #توسعه، #آشتی و #صلح پایدار است.

Continue Reading

مناظره د. قاسم شعله سعدی با کاوه آهنگری در رابطه با دموکراسی

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , , ,
دلایل تعبیرات متفاوت ما از دموکراسی برای ایران چیست؟ دین مناظره با مدیریت آقای ‌شهرام همایون و در کانال یک پخش شده‌است

Continue Reading

پرسش و پاسخ در رابطه با فدرالیسم

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , , ,
سوال: واکنش و نظر شما (ی) فدرال‌خواه به سایر عدم‌تمرکزخواهان غیرفدرال چه هست؟ به باور شما چه کسانی صلاحیت این را دارند که نوع عدم تمرکزها را مشخص کنند؟ پاسخ: فدرالیسم و عدم تمرکز همراه و همزاداند، نه متضاد. به تعبیری دیگر عدم‌تمرکز پایه‌ و اساس فدرالیسم است، اما هر عدم‌تمرکزی فدرالیسم نیست.

Continue Reading

  • 1
  • 2