چهارمین مناظره در رابطه با فدرالیسم

harchyz-com_3_59df74bcae3f3_1

چهارمین مناظره سیاسی در رابطه با فدرالیسم با مدیریت شهرام همایون از کانال یک و با شرکت:
کاوه آهنگری/ حزب دمکرات کردستان ایران
د.رضا حسین‌ بر/ جبهه مردم بلوچستان
همایون مهمنش / سازمانهای جبهه ملی ایران
حجت کلاشی/ حزب پان ایرانیست
آقای دوراندیش / روزنامه‌نگار مستقل
#فدرالیسم
#Federalisme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *